Aktuell information 2020

Brf Munkens stadgar och senaste årsredovisning hittar du här:

 Årsredovisning 2019 Brf Munken

153 Stadgar Brf Munken i Klippan

Styrelsemöte HT

3 februari
16 mars
20 april

Årsmöte

Årsmöte kommer att hållas tisdagen den 9 juni kl. 19.00 på Ordensgatan 18. Det är en stark rekommendation från HSBs Riksförbund att vi som styrelse uppmanar er medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen så att så få som möjligt närvarar i stämmolokalen.

Information skickas ut separat.

Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av Covid-19.Medlemsträff

 Information kommer att meddelas senare

Comments are closed.