Aktuell information 2024

Årsstämma 2024

15 maj klockan 18.30 håller Brf Munken sin årsstämma på restaurang Nya Senioren i Klippan. Separat information har skickats ut.

El och uppvärmning

Tänk på att inte låta fönster och dörrar stå öppna under en längre tid. Givetvis är det tillåtet att vädra och nu när det är varmt kan man givetvis ha öppet både fönster och dörrar om så behövs.

Värmen slår automatiskt av och på när nattemperaturen går ner mot 8 – 10 grader. En viss fördröjning gör att det vissa dagar kan kännas att elementen är ljumna. Detta är inget vi reglerar manuellt utan systemet känner av det själv.  


Området

Både Ordensgatan och Lilla Ordensgatan ägs av föreningen (det vill säga av oss alla). Vi står själv för underhåll både vad gäller plogning, sandning och sopning. Vi har även valt att klassa gatorna som gårdsgatan. Hastigheten får inte överstiga 20 km/h och fotgängare har företräde.

Innanför de vitmålade strecken längs Ordensgatan räknas som trottoar. Det är alltså parkeringsförbud längs hela gatan. Snabb på och avlastning får ske.

Det är inte heller tillåtet att använda gatan/trottoaren/parkering för underhåll av bilar eller andra fordon. Detta ska ske på säker plats för att undvika bensin/oljeläckage som kan rinna ner i dagvattenbrunnarna. Tänk också på att oljeläckage löser upp asfalten och är dyrt att laga. 

Våra gångar utanför Ordensgatan 3A – 3H samt 7A – 7H är inte gjorda för att köras eller parkeras på. Snabb på och avlastning får ske.
Samma sak gäller som på Ordensgatan.

 


Grannsamverkan

Grannsamverkan mot brott. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Kontaktperson: Göran Nordbeck, Hantverksgatan 2H

 


Brf Munkens stadgar och senaste årsredovisning hittar du här:

153 Munken årsredovisning 2022

153 Stadgar Brf Munken i Klippan

 

Energideklaration

Kontakta styrelsen.
munken.klippan@outlook.com

 

Du har väl inte missat dina medlemserbjudande från HSB?

https://www.hsbnvs.se/medlem-i-hsb-nordvastra-skane/medlemserbjudande/