Aktuell information 2022

El och uppvärmning

Elpriserna drar iväg och vi behöver spara så mycket som det bara går. Tänk på att inte låta fönster och dörrar stå öppna under en längre tid. Givetvis är det tillåtet att vädra och nu när det är varmt kan man givetvis ha öppet både fönster och dörrar om så behövs.

Nattemperaturen går ner mot 8 – 10 grader nu vilket gör att värmen automatiskt slår på, med en viss fördröjning. Därför kan ni vissa dagar känna att elementen är jumna. Detta är inget vi reglerar manuellt utan systemet känner av det själv.  

Området

Tänk på att både Ordensgatan och Lilla Ordensgatan är klassat som gårdsgatan. Hastigheten får inte överstiga 20 km/h och fotgängare har företräde.

Innanför de vitmålade strecken längs Ordensgatan räknas som trottoar vilket medför att det är parkeringsförbud längs hela gatan. Snabb på och avlastning får ske.

Våra plattlagda gångar utanför Ordensgatan 3A – 3H samt 7A – 7H är inte gjorda för att köras eller parkeras på. Samma sak gäller som på Ordensgatan, snabb på och avlastning får ske.

 


Grannsamverkan

Grannsamverkan mot brott. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Kontaktperson: Göran Nordbeck, Hantverksgatan 2H

 


Brf Munkens stadgar och senaste årsredovisning hittar du här:

153 Munken årsredovisning 2020.pdf

153 Stadgar Brf Munken i Klippan

Energideklaration

Kontakta styrelsen.
munken.klippan@outlook.com

Planerade styrelsemöte HT


Du har väl inte missat dina medlemserbjudande från HSB?

https://www.hsbnvs.se/medlem-i-hsb-nordvastra-skane/medlemserbjudande/