Blanketter

Ska du komplettera, förändra eller göra en tillbyggnad på, vid eller i anslutning tillbostadsrätten krävs ett godkännande från styrelsen. Överenskommelse

Om något gått sönder eller inte fungerar ska felanmälan göras på detta formulär eller e-post munken.klippan@outlook.com Felanmälan

HSB:s blanketter Självservice

Här hittar du nödvändiga information och blanketter som du kan behöva vid försäljning och/eller uthyrning. Här kan du även ladda ner autogiroblankett.