Yttre miljö/gemensamhetshus

Yttre fastighetsskötsel/grönytor

Våra gemensamma grönytor sköts i egen regi. Vintertid sköter vi även plogning/skottning av gångvägar i området. Vägarna plogas av externt företag.

Övrig yttre miljö som bl.a. häckklippning och rabatter sköts externt av ett lokalt företag.

Trädgårdsavfall

Avfallsvagnar finns placerade bakom vår gemensamhetsanläggning (Ordensgatan 18).
Tömning av vagnarna sker i egen regi och lokala regler gäller. Vi ber er därför att respektera dessa.

  • Ingen jord eller stenar i vagnarna
  • Fyll en vagn i taget
  • Klipp och/eller såga grenar till lagom längd
  • Tag inte vagnarna från platsen, det finns skottkärror att låna
  • Snygga till efter dig när du tömt

Städning

Tvättstuga/torkrum är stängda för städning varje onsdag förmiddag. Markering finns på tvättlistan när städningen är klar, därefter är utrymmena lediga för bokning.

Regler för återställande efter användandet av tvättstuga/torkrum finns synligt angivna och gäller även om vi har städning 1 gång/vecka. Se även fliken Tvättstuga.

Gemensamhetslokalen

I källaren på Ordensgatan 18 har vi en gemensamhetslokal med plats för ca 40 personer. Kontakta Marie Robertsson om du vill l¨åna den. I lokalen finns ett pentry med kylskåp, spis, micro och kaffekokare.

Lokalen ska återställas i samma skick som den var när du kom.