Yttre miljö/gemensamhetshus

Yttre fastighetsskötsel/grönytor

Våra gemensamma grönytor sköts i egen regi. Föreningen äger en åkgräsklippare som även kan ploga gångar och mindre ytor.

Övrig yttre miljö som bl.a. häckklippning och rabatter sköts av S.Garden AB ett lokalt företag som drivs av bröderna Albin och Max Ströbäck. De erbjuder även hjälp med den egna trädgården med gräsklippning, Rabattskötsel, häckklippning och plantering.

Kontaktuppgifter:

Albin: 0730 814 214 eller Max: 0730 878 749 info@sgarden.se

På flera av tjänsterna finns det  möjlighet att utnyttja RUT-avdraget vilket ger 50% avdrag på arbetskostnaden.

Hem

 

Trädgårdsavfall

Avfallsvagnar finns placerade bakom vår gemensamhetsanläggning (Ordensgatan 18).
Tömning av vagnarna sker i egen regi och lokala regler gäller. Vi ber er därför att respektera dessa.

  • Ingen jord eller stenar i vagnarna
  • Fyll en vagn i taget
  • Klipp och/eller såga grenar till lagom längd
  • Tag inte vagnarna från platsen, det finns skottkärror att låna
  • Snygga till efter dig när du tömt

Städning

Tvättstuga/torkrum är stängda för städning varje onsdag förmiddag. Markering finns på tvättlistan när städningen är klar, därefter är utrymmena lediga för bokning.

Regler för återställande efter användandet av tvättstuga/torkrum finns synligt angivna och gäller även om vi har städning 1 gång/vecka. Se även fliken Tvättstuga.

Comments are closed.