Yttre miljö/gemensamhetshus

Yttre fastighetsskötsel/grönytor

Våra gemensamma grönytor sköts i egen regi. Vintertid sköter vi även plogning/skottning av gångvägar i området. Vägarna plogas av externt företag.

Övrig yttre miljö som bl.a. häckklippning och rabatter sköts externt av ett lokalt företag.

Trädgårdsavfall

Från och med 2023-07-01 kommer vi att abonnera på kärl till trädgårdsavfall från NÅRAB. Dessa kommer att placeras i skjulet för trädgårdsavfall. Tömning sker var 14:e dag under mars – november.

Detta gäller:

  • Ingen jord eller stenar i vagnarna
  • Fyll en vagn i taget
  • Klipp och/eller såga grenar till lagom längd
  • Tag inte vagnarna från platsen, det finns skottkärror att låna
  • Snygga till efter dig när du tömt

Städning

Tvättstuga/torkrum är stängda för städning varje onsdag förmiddag. Markering finns på tvättlistan när städningen är klar, därefter är utrymmena lediga för bokning.

Regler för återställande efter användandet av tvättstuga/torkrum finns synligt angivna och gäller även om vi har städning 1 gång/vecka. Se även fliken Tvättstuga.

Gemensamhetslokalen

I källaren på Ordensgatan 18 har vi en gemensamhetslokal med plats för ca 30 personer. Kontakta Marie Robertsson om du vill låna den. I lokalen finns ett pentry med kylskåp, spis, mikro och kaffekokare.

Lokalen ska återställas i samma skick som den var när du kom.