Detta händer 2019

Förutom det löpande underhållet kommer följande att ske under året:

  • Samtliga ytterdörrar med sidoglas ska bytas ut. Start sker vecka 39 med början på Hantverksgatan. Mer information kommer att delas ut i din brevlåda.
  •  Uppfräschning av vår yttre miljö sker succesivt. Det senaste som hänt är planteringar på våra större grönytor. Dessa planteringar kommer att byggas på med gångar och fler växter under september.
  • Föreningens häckar kommer att klippas runt midsommar samt i september.
  • Döda växter i våra gemensamma rabatter har/kommer att bytas ut.
  • Utbyte till fasadplåt har skett på tvåvåningshusen baksida.
  • Undertak vid låghusen mellan lägenhet och förråd samt angränsande carport kommer att tvättas och målas. Arbetet påbörjas i september och beräknas vara klart under 2020.
  • Avgränsning (stängsel) mot Kraftringen vid vår lekplats kommer att sättas upp.

Comments are closed.