Detta händer 2020

  •  Uppfräschning av vår yttre miljö har skett succesivt. Det senaste som hänt är planteringar på våra större grönytor. Dessa planteringar har byggts på med gångar och växter.
  • Föreningens häckar klipps både under sommar och höst.
  • Undertak vid låghusen mellan lägenhet och förråd samt angränsande carport kommer att tvättas och målas. Arbetet påbörjades i september och beräknas vara klart under 2020.

Comments are closed.