Detta händer 2024

  • Föreningens häckar klipps både sommar och höst
  • Löpande underhåll fortskrider

Yttertrappor

Just nu har vi underhåll av yttertrappor i låghusen. Information om när kommer i brevlådan.

Fasaderna

Tvättning och målning av fasaderna på Ordensgatan 7, Ordensgatan 3 samt Hantverksgatan 2 har påbörjats. När arbetet kommer att vara klart är osäkert i dagsläget.
Ordensgatan 1 och 5 samt ”höghusen” kommer att åtgärdas senare.