Detta händer 2019

Förutom det löpande underhållet har/kommer följande att ske under året:

  • Samtliga ytterdörrar med sidoglas har bytts ut. Starten påbörjades vecka 39 och är nu slutfört.
  •  Uppfräschning av vår yttre miljö har skett succesivt. Det senaste som hänt är planteringar på våra större grönytor. Dessa planteringar har byggts på med gångar och växter.
  • Föreningens häckar har klippts både under sommar och höst.
  • Döda växter i våra gemensamma rabatter har bytts ut.
  • Utbyte till fasadplåt har skett på tvåvåningshusen baksida.
  • Undertak vid låghusen mellan lägenhet och förråd samt angränsande carport kommer att tvättas och målas. Arbetet påbörjas i september och beräknas vara klart under 2020.

Comments are closed.