Detta händer 2019

Förutom det löpande underhållet kommer följande att ske under året:

  • Samtliga ytterdörrar med sidoglas ska bytas ut. Start under september. Mer information kommer att delas ut i din brevlåda.
  • Uppfräschning av vår yttre miljö sker succesivt. Det senaste som hänt är planteringar på våra större grönytor. Dessa planteringar kommer att byggas på med gångar och fler växter under sensommaren.
  • Föreningens häckar kommer att klippas runt midsommar.
  • Döda växter i våra gemensamma rabatter har/kommer att bytas ut.
  • Utbyte av fasadplåt sker på tvåvåningshusen baksida.
  • En del undertak kommer att tvättas innan målning sker.
  • Stolpar kommer att sättas upp vid våra (yttre)gångvägar för att förhindra att cyklar/mopeder/MC använder dessa som genomfart.
  • Avgränsning mot Kraftringen vid vår lekplats kommer också att sättas.

Comments are closed.