Planritningar – lägenheter och områdeskarta

Planritning över området.

Innan du börjar gräva upp träd och buskar i din trädgård så måste du försäkra dig om var fiberkabeln är dragen. Kontakta alltid områdesansvarig eller någon i styrelsen.

Planlösning:
Hantverksgatan 2 A-H, Ordensgatan 1 A-F, 3 A-H, 5 A-F, 7A-H (36st) 
3 rum + kök
(ett plan) 83 kvm, carport (vissa i anslutning till bostaden, andra inom området).

Ordensgatan 2-16 A-B (16st)
5 rum + kök
 (två plan) 109,5 kvm, garage + en p-plats i anslutning till bostaden.

Önskar du planritning på din lägenhet? Kontakta någon i styrelsen så hjälper vi dig att ta fram en sådan.

Områdeskarta2019