Ordensgatan 18

I vårt gemensamhetshus finns förutom tvättstuga, torkrum och mangelrum även vårt kontor, deponirum och gemensamhetslokal. Läs mer under respektive avsnitt.


Tvättstuga och torkrum
Tvättstugan och torkrum finns i vårt gemensamhetshus, Ordensgatan 18 och är till för alla.

Information om tvättregler finns på anslagstavlan i tvättstugan. För allas trevnad lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill komma till! Glöm inte att rensa filter både i torktumlare och i fläkten i torkrummet.
Använd tvättpåse när du tvättar BH med bygel.

För att få en rättvis fördelning av tvättider ber vi alla respektera följande:
– Max en tvättid/vecka
– Teckna dig med namn och lägenhetsnummer
(Vid eventuell vattenläcka eller driftsstopp kan uppstå och då är det bra om vi kan få tag på dig som tvättar vid tillfället)
– Ny tid tecknas först efter avslutat tvättpass

Tänk på miljön och energi – Fyll maskinerna!

Ingen grovtvätt får göras i tvättmaskin och torktumlare.

När du har tvättat färdigt, sopa golven i tvättstugan och torkrum, töm luddet i torktumlaren, torka av tvättmedelsfack och lämna luckorna öppna.


Mangelrum
Det finns möjlighet till att mangla (elmangel) och stryka i separat rum.


Kontor
Kontorets öppettider avsieras i Munken-nytt och på dörren in till kontoret.


Deponirum
Här kan dulämna batteri och glödlampor (inte lysrör)

  • hämta olja och tillbehör till våra gemensamma plank. Dessa ska inoljas regelbundet (vart annat, tredje år). Föreningen står för material och du som boende ansvarar för arbetet
  • hämta färg om du vill fylla i något som blivit skadat på byggnadernas yttre fasad. Målning av hela ytor görs av föreningen utifrån vår underhållsplan
  • låna högtryckstvätt, slang och stege
  • hämta propplösare. Vid större stopp ska du kontakta styrelsen.

Gemensamhetslokal/festlokal
Vill du låna (kostnadsfritt) vår lokal kontaktar du:
Marie Robertsson. Ordensgatan 7G så hjälper hon dig med bokning och avhämtning av nyckel.
Tänk på att lämna lokalen i samma skick som när du kom dit. Meddela eventuella skador.